ALBAYRAK MALİ MÜŞAVİRLİK - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Bilirkişi

• TL ve Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat Faiz Geliri Vergilendirilmesi
• Hazine Bonosu Faiz Geliri Vergilendirilmesi
• Eurobondlardan elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
• Yurtdışında Yaşayan T.C. Vatandaşlarının Elde ettiği Menkul Sermaye İratlarının Vergilendirilmesi
• Kar Paylarının (Temettü Geliri) Vergilendirilmesi
• Repo Faiz Geliri Vergilendirilmesi
• Borsa Alım, Satım Kazancı Vergilendirilmesi
• Gayrimenkul Alım, Satım Değer Artış Kazancı Vergilendirilmesi
• Aile Bireyleri ile Küçüklerin, Kısıtlıların ve Mümeyyiz Olmayanların Vergilendirilmesi
• Menkul Sermaye İratlarının istisnaları, muafiyetleri vb. Konularda Danışmanlık