ALBAYRAK MALİ MÜŞAVİRLİK - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Bilirkişi

Çalışma İzni Başvurusu Yurtiçinden-Work Permit Application from Domestic

Yabancılar için çalışma izinlerinin hazırlanması önemli bir süreçtir. Bu süreçte danışmanınız olarak her türlü yardımcınız olmak isteriz. Work Permit application is an important processing. You can ask questions whenever you want. Decision up to you…   Devamı..

Huzur Hakkı Sigorta Primine Tabi Midir?

ÖZET 1) Huzur hakkı ödenecek kişi, aynı yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında çalışıyorsa bu kişiye ödenecek huzur hakkı sigorta prime tabidir. 2) Huzur hakkı ödenecek kişi, aynı yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamında çalışıyorsa bu kişiye ödenecek huzur hakkı sigorta prime tabi değildir. HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN PRİME TABİ OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Uygulamada bazı görevlerin komisyon, komite, idare heyeti gibi organların toplantılarına iştirak edilmek suretiyle yapıldığı ve iştirak edenlere toplantı veya saat başına huzur hakkı adı altında para ödendiği durumlar ortaya çıkabilmektedir. Şirket ortakları, şirket müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunlar açısından belirli sorumluluk ve yükümlülük bulunmaktadır. Bu kişilerin aldıkları bu sorumluluk ve yükümlülükler nedeni ile karşı karşıya kaldıkları riskleri azaltmak amacı ile belirlenen maddi karşılığa huzur hakkı denmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 61’inci maddesine göre huzur hakları ücret olarak nitelendirilmekte ve stopaj yoluyla vergilendirilmektedir. SGK mevzuatına göre ise, huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerin prime tabii olup Devamı..

Türkiye’de İrtibat Büroları (Laision Ofisler)

Establish a liaison office in Turkey As stated in 7. number of Foreign Direct Investment Law Implementation Regulation, the following documents will be filed with the Treasury to establish a liaison office in Turkey: a) The original copy of the Activity Document of the parent company, certified by the relevant Turkish Consulate or within the framework of the Hague States Private Law Conference, in accordance with the provisions of the Contract for the Abolition of Certification of Foreign Official Documents, b) Annual Report or balance sheet and income statement prepared about the parent company, c) The original of the authorization certificate to be given to the person who will be appointed to carry out the activities of the liaison office, d) In case the establishment of the liaison office is carried out through another person, the power of attorney. Again, as stated in article 6 of the related regulation; Applications regarding the establishment and extension of the period are concluded within 5 working days from the date of application, provided that the requested information / documents are complete and complete. Provisions on the Operation of Liaison Offices It is determined as follows by the regulation of the relevant law. Devamı..

Kimler Altın ithalatı yapabilir?

Standart ve standart dışı kıymetli maden ithalatını kimler yapabilmektedir? Ülkemizde standart kıymetli maden ithalatını mevzuat gereği sadece Piyasa üyeleri (İstanbul Kıymetli Madenler Borsası) yapabilmektedir. Standart dışı kıymetli maden ithalatını ise üye olmayan kurumlar da yapabilmekle birlikte, bu kurumların ithal ettikleri kıymetli maden miktarı üzerinden yüzde 6 oranında KKDF ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca, Piyasa üyesi (İstanbul Kıymetli Madenler Borsası) olmayan kurumlarca yapılan standart dışı ithalatın Borsaya bildirimi zorunlu değildir. Piyasa üyeleri ise standart dışı ithalat yaptıklarında KKDF’den muaftırlar, ancak ilgili kıymetli madeni borsaya getirmek zorundadırlar. Devamı..