ALBAYRAK MALİ MÜŞAVİRLİK - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Bilirkişi

İhbar Tazminatınızı İşveren Ücretinizden Kesemez..!

Bildirim süresine uymayan taraf işveren ise, işten çıkışta işçiye ihbar tazminatını öder. İş akdini bildirim süresini kullanmadan feshetmek isteyen taraf işçi olduğunda da ihbar tazminatını peşinen işçinin ödemesi gerekir. İşçinin çalışma ücretinden dolayı işverenden alacağı olsa bile işveren bu parayı ihbar tazminatından kesemez. İhbar tazminatının zamanında ödenmemesi durumunda uygulanacak olan faiz yasal faiz olacaktır. Ayrıca 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’ndaki düzenlemeyle ihbar tazminatı için zamanaşımı süresi beş yıl olup süre işçinin ihbar tazminatına hak kazandığı tarihten itibaren başlayacaktır. Devamı..

Zorunlu Arabuluculuk getirildi

İş davalarında zorunlu arabuluculuk getirmesi nedeniyle 14 milyon işçiyi ilgilendiren İş Mahkemeleri Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Devamı..