ALBAYRAK MALİ MÜŞAVİRLİK - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Bilirkişi

• Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri müşterilerimiz için verdiğimiz mali danışmanlık hizmetleri genel hatları itibariyle aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
• Vergi ve SSK mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile, değişikliklerin sirküler halinde bildirilmesi,
• Aylık beyannamelerin kontrolü,
• Şirke tatbikatının muhasebe ve vergi yönünden takip ve kontrolü,
• Şirket yöneticileri ile gerektiğinde mali konularda istişarelerde bulunulması,
• Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorulara gerekli cevapların verilmesi ,
• Yıllık beyannamelerin hazırlanması,
• Serbest bölge uygulamaları,
• Mevzuat gereğince yapılması gereken tüm tasdik işlemleri,
• Vergi uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar.