ALBAYRAK MALİ MÜŞAVİRLİK - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Bilirkişi

Çalışma İzni Başvurusu Yurtiçinden-Work Permit Application from Domestic

Yabancılar için çalışma izinlerinin hazırlanması önemli bir süreçtir. Bu süreçte danışmanınız olarak her türlü yardımcınız olmak isteriz. Work Permit application is an important processing. You can ask questions whenever you want. Decision up to you…   Devamı..

BAZI MAL VE HİZMETLERE KDV VE KİRA STOPAJ İNDİRİMİ!

2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile2007/13033 sayılı Karara eklenen Geçici 6’ncı madde uyarınca 31/12/2020 tarihine kadar;-Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi Oranları %18’den %8’e, -Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanmakta olan Katma Değer Vergisi Oranları ise %8’den %1’e,indirildi. I-) KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar %18’den %8’eindirilen mal ve hizmetler a)İş yeri kiralama hizmeti b)Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri c)Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleriç)Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler d)Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı e)Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri f)Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri g)Halı ve kilim yıkama hizmetleri ğ)Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç) h)Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç)ı)Tüketici elektroniği ürü Devamı..

DERNEKLERDE E-DEFTER TUTABİLECEKLER..!

9 Temmuz 2020 PERŞEMBE tarihinde yayınlanan DERNEKLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazeteye göre; “Madde 32 – Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar. a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1) Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır. 4) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1) (a) bendinin 1 inci, 2 nci, 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasınd Devamı..

Huzur Hakkı Sigorta Primine Tabi Midir?

ÖZET 1) Huzur hakkı ödenecek kişi, aynı yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında çalışıyorsa bu kişiye ödenecek huzur hakkı sigorta prime tabidir. 2) Huzur hakkı ödenecek kişi, aynı yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamında çalışıyorsa bu kişiye ödenecek huzur hakkı sigorta prime tabi değildir. HUZUR HAKKI ÖDEMELERİNİN PRİME TABİ OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Uygulamada bazı görevlerin komisyon, komite, idare heyeti gibi organların toplantılarına iştirak edilmek suretiyle yapıldığı ve iştirak edenlere toplantı veya saat başına huzur hakkı adı altında para ödendiği durumlar ortaya çıkabilmektedir. Şirket ortakları, şirket müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunlar açısından belirli sorumluluk ve yükümlülük bulunmaktadır. Bu kişilerin aldıkları bu sorumluluk ve yükümlülükler nedeni ile karşı karşıya kaldıkları riskleri azaltmak amacı ile belirlenen maddi karşılığa huzur hakkı denmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 61’inci maddesine göre huzur hakları ücret olarak nitelendirilmekte ve stopaj yoluyla vergilendirilmektedir. SGK mevzuatına göre ise, huzur hakkı adı altında yapılan ödemelerin prime tabii olup Devamı..

Türkiye’de İrtibat Büroları (Laision Ofisler)

Establish a liaison office in Turkey As stated in 7. number of Foreign Direct Investment Law Implementation Regulation, the following documents will be filed with the Treasury to establish a liaison office in Turkey: a) The original copy of the Activity Document of the parent company, certified by the relevant Turkish Consulate or within the framework of the Hague States Private Law Conference, in accordance with the provisions of the Contract for the Abolition of Certification of Foreign Official Documents, b) Annual Report or balance sheet and income statement prepared about the parent company, c) The original of the authorization certificate to be given to the person who will be appointed to carry out the activities of the liaison office, d) In case the establishment of the liaison office is carried out through another person, the power of attorney. Again, as stated in article 6 of the related regulation; Applications regarding the establishment and extension of the period are concluded within 5 working days from the date of application, provided that the requested information / documents are complete and complete. Provisions on the Operation of Liaison Offices It is determined as follows by the regulation of the relevant law. Devamı..