ALBAYRAK MALİ MÜŞAVİRLİK - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Bilirkişi

Kimler Altın ithalatı yapabilir?

Standart ve standart dışı kıymetli maden ithalatını kimler yapabilmektedir? Ülkemizde standart kıymetli maden ithalatını mevzuat gereği sadece Piyasa üyeleri (İstanbul Kıymetli Madenler Borsası) yapabilmektedir. Standart dışı kıymetli maden ithalatını ise üye olmayan kurumlar da yapabilmekle birlikte, bu kurumların ithal ettikleri kıymetli maden miktarı üzerinden yüzde 6 oranında KKDF ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca, Piyasa üyesi (İstanbul Kıymetli Madenler Borsası) olmayan kurumlarca yapılan standart dışı ithalatın Borsaya bildirimi zorunlu değildir. Piyasa üyeleri ise standart dışı ithalat yaptıklarında KKDF’den muaftırlar, ancak ilgili kıymetli madeni borsaya getirmek zorundadırlar. Devamı..