ALBAYRAK MALİ MÜŞAVİRLİK - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Bilirkişi

Damga Vergisi Oranları (2021)

29 Aralık 2020 tarihli ve 31349 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 65 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. Diğer taraftan, anılan Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90 Türk Lirası olmuştur. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2021 YILI) I. Akitlerle ilgili kağıtlar   A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1.Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,89) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde 9,48) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir  kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89) 6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89) 7. (Ek:6728/28. md.-Yürürlük: 09/08/2016) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu Devamı..

Asgari Geçim İndirimi (2021)

2021 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 3.577,50 TL,  aylık net 2.825,90 TL, günlük brüt 119,25 TL olarak belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre %21,56‘lık bir artış yapıldı, 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir. Heyecanla beklenen asgari ücret 2021 uzun süren görüşmelerin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlendi. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2021 Asgari Ücret net ve brüt tutarları, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecektir. Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Aylık) 3.577,50 TL Asgari Ücret 2021 Net Ücret (Aylık) 2.825,90 TL Asgari Ücret 2021 Brüt Ücret (Günlük) 119,25 TL Asgari Ücret 2021 Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri (01.01.2021 – 31.12.2021) Brüt Ücret 3.577,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı 500,85 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 35,78 TL Gelir Vergisi Matrahı 3.040,88 TL Gelir Vergisi 456,13 TL Damga Vergisi 27,15 TL Kesintiler Toplamı 1.019,91 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 268,31 TL NET ÜCR Devamı..

SGK Taban ve Tavan (2021)

SGK primine esas taban ve tavan ücretler Mevzuat Ekibimiz tarafından hesaplanarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 2021 Yılı Sigorta Primine Esas Ücret Sınırları açıklanmıştır. 5510 Sayılı Kanunun 82.maddesi gereğince 4 a’ya tabi sigortalı çalışanlar ile ilgili olan bu sınır, alınacak primlerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise bu tutarın 7,5 katıdır. 2021 Yılı Sigorta Primine Esas Ücret Sınırları SGK (SSK) Tabanı 3.577,50 TL SGK (SSK) Tavanı 26.831,40 TL Yıllar İtibari İle SGK Taban Ücreti ve Tavan Ücreti Sınırları DÖNEM TABAN ÜCRETİ TAVAN ÜCRETİ 01.01.2021 – 31.12.2021 3.577,50 TL 26.831,40 TL 01.01.2020 – 31.12.2020 2.943,00 TL 22.072,50 TL 01.01.2019 – 31.12.2019 2.558,40 TL 19.188,00 TL 01.01.2018 – 31.12.2018 2.029,50 TL 15.221,40 TL 01.01.2017 – 31.12.2017 1.777,50 TL 13.331,40 TL 01.01.2016 – 31.12.2016 1.647,00 TL 10.705,50 TL 01.01.2015 – 30.06.2015 1.201,50 TL 7.809,90 TL 01.07.2015 – 31.12.2015 1.273,50 TL 8.277,90 TL 01.01.2014 – 30.06.2014 1.071,00 TL 6.961,50 TL 01.07.2014 – 31.12.2014 1.134,00 TL 7.371,00 TL 01.01.2013 R Devamı..

Gelir Vergisi Tarifesi (2021)

29 Aralık 2020 tarihli 1. mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Genel Tebliğler ve 28 Aralık 2020 tarihinde açıklanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, 2021 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar netleşti. İşte bu yılın bazı vergileri. Yeni gelir vergisi tarifesi Gelir vergisi tarifesinin gelir dilimleri yeniden değerleme oranında arttı ve 2021 yılı gelirlerine uygulanacak tarife aşağıdaki Tablodaki gibi oldu. Gelir dilimleri Vergi oranı (%) 24.000 TL’ye kadar 15 53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası 20 130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası 27 650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası 35 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası 40 Asgari ücretin vergisi Vergi tarifesi, asgari ücret ve asgari geçim indirimi tutarında meydana gelen değişiklikler sonrasında, asgari ücret üzerindeki yükler ile asgari ücretin işverene maliyeti veri Devamı..