29 Aralık 2020 tarihli 1. mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Genel Tebliğler ve 28 Aralık 2020 tarihinde açıklanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, 2021 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar netleşti.

İşte bu yılın bazı vergileri.

Yeni gelir vergisi tarifesi

Gelir vergisi tarifesinin gelir dilimleri yeniden değerleme oranında arttı ve 2021 yılı gelirlerine uygulanacak tarife aşağıdaki Tablodaki gibi oldu.

Gelir dilimleri Vergi oranı (%)
24.000 TL’ye kadar 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası 20
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası 27
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası 35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası 40

Asgari ücretin vergisi

Vergi tarifesi, asgari ücret ve asgari geçim indirimi tutarında meydana gelen değişiklikler sonrasında, asgari ücret üzerindeki yükler ile asgari ücretin işverene maliyeti verileri aşağıdaki şekilde oluştu:

Brüt Ücret 3.577,50 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 500,85 TL
İSP İşçi Hissesi 35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 3.040,87 TL
Gelir Vergisi 456,13 TL
Asgari Geçim İndirimi 268,31 TL
AGİ Sonrası Gelir Vergisi 187,82 TL
Damga Vergisi 27,15 TL
Toplam Kesinti 751,60 TL
Net Ücret 2.825,90 TL
SSK primi işveren hissesi 554,51 TL
İşsizlik sigortası işveren hissesi 71,55 TL
Asgari ücretin işverene maliyeti 4.203,56 TL
  • Hesaplamalarda, bekâr ücretli için geçerli asgari geçim indirimi tutarı dikkate alındı.
  • Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alındı.

Damga vergisi tavanı 3.534.679,90 lira

Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 2021 yılında uygulanmak üzere 3.534.679,90 lira oldu.

Damga vergisi oranlarında değişiklik yok

Maktu damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttı. Ancak nispi damga vergisine tabi kâğıtlar için oran değişmedi.

Ücretler ve ücret sayılan her türlü ödemeler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisi oranı geçen yıl olduğu gibi binde 7,59.

2021 yılında düzenlenen kira sözleşmeleri binde 1,89 oranında damga vergisine tabi.

2021 yılında düzenlenen mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler, sulhnameler ve fesihnamelerde binde 9,48 oranında damga vergisine tabi.

Yeni ticaret sicili harçları

Maktu harç tutarları yeniden değerleme oranında arttı. Sermaye şirketlerine ait işletmelerde yeni kayıt ve tescil harçları aşağıdaki gibi oldu:

Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında 2.861,40 TL
Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (her kişi için) 696,00 TL
Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin

tescilinde

696,00 TL

Pasaport harçları

Yeniden değerleme oranında meydana gelen artış sonucunda, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar için yeni harç tutarları aşağıdaki gibi oldu:

6 aya kadar olanlar 227,20 TL
1 yıl için olanlar 332,10 TL
2 yıl için olanlar 542,20 TL
3 yıl için olanlar 770,20 TL
3 yıldan fazla süreli olanlar 1.085,40 TL

Veraset ve intikal vergisi tarifesi

2021 yılında ölüm veya bağışlar nedeniyle intikal eden varlıklar için uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi, matrah dilimlerinin yeniden değerleme oranında artması sonucu aşağıdaki gibi oldu.

Matrah Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%) İvazsız

intikallerde

vergi oranı (%)

İlk 380.000,00 TL için 1,00 10,00
Sonra gelen 900.000,00 TL için 3,00 15,00
Sonra gelen 1.900.000,00 TL için 5,00 20,00
Sonra gelen 3.600.000,00 TL için 7,00 25,00
Matrahın 6.780.000,00 TL’yi aşan bölümü için 10,00 30,00