ALBAYRAK MALİ MÜŞAVİRLİK - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Bilirkişi

Yeni vergi paketinde neler var?

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ Dijital ortamda hizmet sağlayanlar tarafından Türkiye’de sunulan hizmetler (reklam hizmetleri, dijital bir içeriğin satışı, dinlenilmesi, izlenilmesi oynanması, kaydedilmesi, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri ortamın sağlanması ve işletilmesi hizmetleri ve bu hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık hizmetleri) bu verginin konusunu oluşturmaktadır. Verginin mükellefi dijital hizmeti sağlayanlardır. Verginin alacağının emniyeti amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar verginin ödenmesinden sorumlu tutulabilir. Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon TL veya dünya genelinden elde edilen hasılatı 750 milyon € veya muadili yabancı para karşılığı TL’den az olanlar bu vergiden muaftır. Verginin matrahı dijital hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Vergi oranı % 7,5’dur. Vergi matraha uygulanmak suretiyle bulunur, hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılmaz. Vergilendirme dönemi takvim yılındaki birer aylık dönemlerdir. Vergi beyan üzerine tarh olunur. Vergi KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesince tarh olunur. ( bağlı olmayanlarca Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenecektir.) Devamı..